Innehåll - exempel

Innehåll från 2021-22

Redaktörsbyte........................................................................  5

 Av Stefan Gustafsson och Eva Bergengren

”Människan spår men Gud rår” – Ett år med corona............... 7

 Av Ingegärd Nilsson, Veddige

Spanska sjukan och covid-19................................................. 13

 Av Ulla Rickardsson, Vessigebro

En dag på Smeagård i Årstad 1885........................................ 16

 Av Lars Hillertz, Heberg

Tunnbindare och industriarbetare på Knobesholm................. 22

 Av Tomas Cederström, Getinge

Garnbåten Svanens förlisning................................................ 30

 Av Per Sandersson, Bua

En berättelse kring ett foto.................................................... 35

 Av Margareta Kristensson, Vessige

Resor med knorr (och ett stickspår)....................................... 39

 Av Gösta Karlsson, Tvååker

En saknad bild som väckte minnen........................................ 44

 Av Yngve Svensson, Malmö

Tidiga minnen av morfar och mormor................................... 52

 Av Birgit Siberg, Kungsäter

När hemvärnet kom till Svartrå............................................. 61

 Av Kurt Caspersson, Göteborg

Kulturminnen inpå knuten.................................................... 65

 Av Karl-Axel Ivarsson, Sibbarp

Småskollärarinnan i Sörby..................................................... 74

 Av Hans Terner, Vessigebro

Arvet efter Gustav och Olivia

– om en fabrik i Kungsäter.................................................... 79

 Av Ingegerd Gustafsson, Kungsäter

Var låg Alfshögs och Vinbergs vikingatida byplatser?............. 85

 Av Christer Torstensson, Ljungby

Konstnären bakom målningarna
på Okome kyrkas gamla bröstvärn......................................... 94

 Av Sture Svengren, Vessigebro

Likvagnen och morfar......................................................... 101

 Av Britt Candefors, Tofta

Från Veddige och ut i världen.............................................. 107

 Av Lars Olof Danielsson, Veddige

Kvarnarna i Sällstorp berättar.............................................. 111

 Av Ingvar Månsson, Veddige

Larsagården – ett känt landmärke i mellersta Halland............ 117

 Av Ulla Rickardsson, Vessigebro

Torstorp och ägarna............................................................ 120

 Av Nina Kvint, Grimeton

Alfred Bexell och kungsjubileet 1897................................... 125

 Av Margareta Strömbom, Varberg

Bråken i backstugan i Asige 1714......................................... 131

 Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson, Falkenberg

Stenkastning och dråp vid Löftabro..................................... 137

 Av Eivor Gunnarsson, Göteborg

Rekord-Rosas hem Lyckan blir bostadsområde..................... 145

 Av Anders Lindström, Skrea

Hendrik Lammers – krigsbarn från Holland......................... 151

 Av Aina Karlbom, Träslöv

Ett spännande väderår......................................................... 160

 Av Per-Olof Nilsson, Eftra

Olas Norge i Ambjörntorp.................................................. 166

 Av Hans-Erik Qvarnström, Varberg

Demokrati i olika tider........................................................ 168

Av Kurt Sevehelm, Stråvalla

Fragment av en kärlekshistoria............................................. 170

 Av Elisabeth Fahrman, Falkenberg

Folkes såg i Svartrå............................................................. 193

 Av Lennart Folkeson Borsthult/Varberg

Morup-Stafsinge hembygdsförening 70 år............................ 208

 Av Solveig Rosgardt, Morup

Kungsäters hembygdsförening firar 70 år............................. 214

 Av Annika Gunnarsson, Kungsäter

Vårt hembygdsarbete.......................................................... 220


Innehåll årg 1 - 57


Med datorn går det bra att klicka på och ladda ned nedan excel fil och sedan söka på dess innehåll


Med tiden kommer innehåll att läggas in läsbart även i mobilen